Opening van het kunstproject 2019-04-05

Voor het 6e jaar nemen het Pius X-College en het Rythovius College deel aan het Passie Kunstproject.
De leerlingen hebben wederom hun creativiteit rondom het begrip ‘Passie’ toevertrouwd aan het doek. Hulde aan de leerlingen en de enthousiaste docenten!